Gia Sư Nguyễn Cương Nghị Nhận Dạy Kèm Toán Tại Nhà Huyện Kiên Hải