Gia Sư Doãn Thảo Ly Nhận Dạy Kèm Toán Tại Nhà Huyện Hoa Lư