Gia Sư Phạm Phương Thi Nhận Dạy Kèm Luyện Thi Đại Học Tại Nhà Huyện Hoa Lư