Gia Sư Lữ Phương Quế Nhận Dạy Kèm Luyện Thi Đại Học Tại Nhà Huyện Ninh Hải