Gia Sư Lại Minh Hiếu Nhận Dạy Kèm Lý Tại Nhà Huyện Tây Hòa