Gia Sư Ngô Hữu Trí Nhận Dạy Kèm Toán Tại Nhà Huyện Tây Hòa