Gia Sư Phùng Kim Thủy Nhận Dạy Kèm Luyện Thi Đại Học Tại Nhà Huyện Tây Hòa