Gia Sư Âu Diệu Hạnh Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà TX.Bỉm Sơn