Gia Sư Bùi Ngân Thanh Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà TX.Bỉm Sơn