Gia Sư Phùng Công Hoán Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà Huyện Tân Phú Đông