Gia Sư Ngô Hữu Nghĩa Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà Quận 1