Đại học Luật, Kiến trúc TP HCM công bố điểm chuẩn

Theo đó, ĐH Kiến trúc TP HCM ngành Kiến trúc và Thiết kế đồ họa lấy cao điểm nhất với 21 điểm. Cụ thể điểm của từng ngành như sau:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn khối

Điểm chuẩn ngành

Ghi chú

Tại Cơ sở TP HCM        
- Kỹ thuật xây dựng

A

15

15

 
- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

A

15

15

 
- Kiến trúc

V

20

21

 
- Kiến trúc cảnh quan

V

20

   
- Quy hoạch vùng và đô thị

V

20

20

NV 1

20,5

Chuyển từ ngành kiến trúc

- Thiết kế nội thất

H

20

20

 
- Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng:        
+ Thiết kế công nghiệp

H

20,5

20,5

 
+ Thiết kế đồ họa

H

20,5

21

 
+ Thiết kế thời trang

H

20,5

20,5

 
Tại cơ sở TP Cần Thơ        
- Kỹ thuật xây dựng

A

15

15

 
- Kiến trúc

V

15,5

17,5

 
- Thiết kế nội thất

H

15,5

15,5

 
Tại cơ sở TP Đà Lạt        
- Kỹ thuật xây dựng

A

 

14

Xét bổ sung 56 chỉ tiêu đối với thí sinh dự thi khối A có hộ khẩu 5 tỉnh Tây nguyên

- Kiến trúc

V

 

16

 
- Thiết kế đồ họa

H

 

16

Thí sinh có hộ khẩu 5 tỉnh Tây nguyên dự khối H1, không đăng ký nguyện vọng học tại cơ sở Đà Lạt

         

Ngoài ra, ĐH Kiến Trúc TP HCM tuyển bổ sung 63 chỉ tiêu ngành kỹ thuật xây dựng học tại TP HCM đối với thí sinh dự thi khối A; 65 chỉ tiêu ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng đối với thí sinh dự thi khối A; 56 chỉ tiêu ngành kỹ thuật xây dựng học tại cơ sở Đà Lạt đối với thí sinh dự thi khối A có hộ khẩu 5 tỉnh Tây nguyên.

Còn tại ĐH ĐH Tài nguyên môi trường TP HCM chuyên ngành Quản lý môi trường (khối B) lấy cao nhất với 16,5 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn như sau:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

 
Bậc ĐH      
1. Công nghệ kỹ thuật môi trường:

A,A1

15,5

 
- Chuyên ngành kỹ thuật môi trường  
B

16,5

 
- Chuyên ngành quản lý môi trường  
2. Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

A,A1

13

 
- Chuyên ngành đo đạc địa chính

B

14

 
- Chuyên ngành đo đạc xây dựng    
- Chuyên ngành bản đồ  
3. Quản lý đất đai:

A,A1

15

 
- Chuyên ngành địa chính  
- Chuyên ngành quy hoạch đất đai  
- Chuyên ngành hệ thống thông tin địa chính B

16

 
- Chuyên ngành quản lý bất động sản  
D1

15,5

 
4. Quản trị kinh doanh

A,A1

14

 
- Chuyên ngành quản lý kinh doanh bất động sản D1

14,5

 
- Quản trị kinh doanh tổng hợp  
5. Địa chất học

A,A1

13

 
- Chuyên ngành địa môi trường  
- Chuyên ngành địa kỹ thuật B

14

 
6. Khí tượng học

A,A1

13

 

B

14

 

D1

13,5

 
7. Thủy văn

A,A1

13

 
- Chuyên ngành thủy văn B

14

 
- Chuyên ngành quản lý tài nguyên nước D1

13,5

 
8. Cấp thoát nước

A,A1

13

 
9. Công nghệ thông tin

A,A1

13

 

D1

13,5

 
10. Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

A,A1

13

 

D1

13

 

Điểm chuẩn các ngành CĐ, đối với khối A, A1, D1 là 10 điểm còn khối B là 11 điểm.

Còn tại ĐH Luật TP HCM điểm chuẩn của các ngành đều lấy khá cao. Trong đó chuyên ngành Luật thương mại và Quản trị luật (khối D3) lấy cao nhất tới 22 điểm. Ngành Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh lấy thấp nhất cũng lên tới 19 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

Các ngành đào tạo đại học    
Luật

A,A1, C, D1,3

 
- Chuyên ngành luật thương mại  

22

- Chuyên ngành luật dân sự

C

21,5

A

21

A1, D1, D3

20,5

- Chuyên ngành luật hình sự, hành chính và quốc tế

C

21

A

20,5

A1, D1, D3

20

Quản trị - Luật

D3

22

A, A1, D1

21,5

Quản trị kinh doanh

A, A1, D1,3

19

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn Pháp lý)

D1

19

Thí sinh đăng ký vào chuyên ngành Luật thương mại và Luật dân sự không đủ điểm chuẩn vào chuyên ngành nhưng đạt điểm chuẩn của ngành luật (Khối C: 21,0 điểm, Khối A: 20,5 điểm, Khối A1 và D1,3: 20,0 điểm) sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành luật hình sự, hành chính và quốc tế. Nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành, thí sinh không phải làm đơn.

Ngoài ra ĐH Luật cũng thông báo chỉ tiêu bổ sung cụ thể như sau:

Ngành Luật (mã ngành D.380101), xét tuyển 60 chỉ tiêu. Cụ thể khối C lấy 21,0 điểm; khối A lấy 20,5 điểm; khối A1 và D1,3,6 là 20,0 điểm. 

Ngành Quản trị - Luật (mã ngành D.110103), xét tuyển 30 chỉ tiêu. Trong đó khối D3 lấy 22,0 điểm; khối A, A1 và D1 là 21,0 điểm.

Ngành Quản trị kinh doanh (mã ngành D.340101) có 75 chỉ tiêu. Khối A, A1, D1,3. Điểm xét tuyển (không nhân hệ số) là 19,0 điểm. 

Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý, mã ngành D.220201 xét tuyển khối D1 với 30 chỉ tiêu, điểm xét tuyển là 19,0.

Nguyễn Loan