Ebook chuyên đề đại số tổ hợp

Sách chuyên đề đại số tổ hợp được soạn bởi các giáo sư tiến sĩ đầu nghành Toán hiện nay như:

Trần Văn Hạo

Nguyễn Cam

Lê Bá Khánh Trình

Nguyễn Đức Huy

Sách tập hợp các chuyên đề hay, thường ra thi đại học. Bao gồm các kiến thức theo chương trình đổi mới. Rất dễ hiểu

Nội dung:

Giải tích

- Giới hạn

- Đạo hàm

- Tích phâp

Đại số tổ hợp

Xác xuất thông kê

Link download: http://giasu.toanhoc.edu.vn/business/uploadbrowser/Demos/Files/ebook/%5BVNMATH_COM%5D_sth.pdf