Ebook hình học không gian luyện thi đại học

Sách tập hợp các chuyên đề hay, thường ra thi đại học. Bao gồm các kiến thức theo chương trình đổi mới. Rất dễ hiểu

Nội dung:

- Quan hệ song song

- Quan hệ vuông góc

- Hình chóp, mặt cầu mặt xoay

- Diện tích, khoảng cách

- Các chuyên đề luyện thi đại học khác

Sách chuyên đề hình học không gian được soạn bởi các giáo sư tiến sĩ đầu nghành Toán hiện nay như:

Trần Văn Hạo

Nguyễn Cam

Lê Bá Khánh Trình

Nguyễn Đức Huy

Link download: http://giasu.toanhoc.edu.vn/business/uploadbrowser/Demos/Files/ebook/[VNMATH_COM]_HH_KO_GIAN_TRANVANHAO.pdf