Thông Tin Giáo Dục & Tuyển Sinh

Lấy bằng cử nhân quốc tế tại Việt Nam

Hai ngành học trên đã được Đại học Quốc gia TP.HCM cấp phép đào tạo. Năm nay là khóa tuyển sinh thứ 4 của ngành Khoa học quản lý, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế hợp tác với Đại học Keuka (Mỹ) và khoá 8 ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dịch vụ, hợp tác với Đại học Công nghệ Auckland (New Zealand).

Tin Tức Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm