Sử dụng CBT của hàm số để chứng minh BĐT

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 03: Sử dụng chiều biến thiên của hàm số để chứng minh bất đẳng thức Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội