Video Clip Dạy Kèm Gia Sư

Cực trị của hàm số (tiếp theo)
Bài 05. Cực trị của hàm số (tiếp theo) - Thầy: Nguyễn Thượng Võ
Cực trị của hàm số
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 04: Cực trị của hàm số Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội
Sử dụng CBT của hàm số để chứng minh BĐT
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 03: Sử dụng chiều biến thiên của hàm số để chứng minh bất đẳng thức Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội
Đạo hàm và sự biến thiên của hàm số (tt)
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 02: Đạo hàm và sự biến thiên của hàm số (tiếp theo) Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội
Đạo hàm và sự biến thiên của hàm số
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 01: Đạo hàm và sự biến thiên của hàm số Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội

Trung Tâm Gia sư Dạy Kèm

  • 1